You You Co., Ltd. was started by Chairman Lu Youzhong, in 1997.